Yazar: serkan

kargoo

İkamet İzni Belgeleri Postayla (Ptt Kargo) Gönderiliyor

İlk başvuru ve uzatma başvuruları e-İkamet sistemi üzerinden yapılan ve değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan yabancıların ikamet izni belgeleri (ikamet kartları) Genel Müdürlüğümüzce düzenlenir ve PTT Kargo aracılığı ile başvuruda bildirilen adrese (Türkiye’de kalınacak adres) gönderilir.İkamet izni belgesi düzenlenip adresine gönderilen yabancının herhangi bir sebeple adresinde bulunamaması halinde ikamet izni belgesi üçüncü kişilere teslim edilmez. Alıcısına teslim edilemeyen ikamet izni belgesi “kabul tarihini takip eden ayın son gününe kadar (yaklaşık 2 ay)”  adrese en yakın PTT işyerinde bekletilir. Bu süre içinde teslim alınmayan belgeler ikamet izni başvurusunun yapıldığı il göç idaresi müdürlüğüne iade edilir.

Aksi takdirde bir sorun çıkarsa lütfen bizimle irtibata geçin.

Daha hızlı ve kolay çözüm için Transtürk Danışmanlık Hizmetleri’ni seçin…

kalis-suresi

Yabancıların Ülkemizde Kalış Süreleri Hakkında Duyuru

Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi her 180 günde 90 günü geçemez. 180 günde 90 gün kalış süresini doldurmuş yabancıların ülkemize tekrar gelmeleri halinde; sınır kapılarında, yabancının ülkemize girişine mani başka bir husus yoksa ‘’İkamet İzni Şartlı Giriş Bilgi Formu’’nu doldurarak giriş yapıp bu tarihten itibaren on gün (10) içerisinde yaşadıkları ildeki Valiliğe ikamet izni almak için başvurmaları gerekmektedir.

Lütfen daha detaylı bilgi için Transtürk Danışmanlık Hizmetleri’ ne başvurunuz.**

Transtürk Danışmanlık Hizmetleri, kurulduğu seneden bu yana çeşitli faaliyetlerde olup, ülkemizdeki yabancıların resmi işlerinde yanında olmaya devam ediyor. Eğer siz de işlerinizin resmi çerçevelerde ve hızlı çözüme ulaşmasını istiyorsanızTranstürk Danışmanlık Hizmetleri’ ne başvurun.

ikamet-izni-duyuru

İkamet İzni Başvuruları Hakkında Duyuru

İkamet izni müracaatı değerlendirilip uygun bulunan ve ikamet izni belgesi basılan yabancılara posta barkod numarası SMS ile gönderilmektedir.

İkamet izni basılıp adresine yollanan yabancılardan herhangi bir nedenle adresinde bulunamayıp ikamet izni teslim edilemeyenlerin belgeleri, PTT’nin ilgili şubesinde 7 gün tutulduktan sonra başvuru yapılan valiliğe iade edilmektedir. Yabancılar böyle bir durumda ilk müracaatı yaptıkları yere başvurarak ikamet izni belgelerini edinebileceklerdir. Fakat sizin yerinize, posta, e-posta ve ulaştırma işlemlerinizi biz yapıyoruz.

Konuyla ilgili haberdar olmak için bizimle irtibata geçin.

calisma-izni

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Üniversitelerde İkamet Verdi

Üniversite sayısı ve yabancı öğrenci sayısı bakımından ilk sıralarda yer alan İstanbul’da, İl Göç İdaresi Müdürlüğü  yetkilileri üniversitelerle iş birliği yapmaya devam ediyor. İşbirliği kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü uzmanları yabancı öğrencilerin ikamet işlemlerini üniversitede gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda yapılan ziyaretlerde iki aylık bir sürede elli üniversitede yaklaşık 12 bin yabancı öğrenciye yabancı öğrenci ikamet izni verildi.
Yapılan işlemler sonucunda hem İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki yoğunluk azaltılmış hem de verilen hizmet bizzat hizmet alanların kapısına götürülmüş oldu. Yapılan işbirliğinden bütün üniversitelerin memnuniyet duyduğu belirtildi.

Yabancı Personel Çalışma İzni

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere ve ilk seferde en fazla bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

Çalışma izin belgesi, pasaport veya sürücü belgesi gibi önceden alınan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılan bir belge değildir. Çalışma izni alınabilmesi için, işveren ve çalışacak olan yabancının müşterek müracaatları gerekir. Yabancının hangi işletmede, hangi görevde çalışacağı, ne kadar maaş alacağı ve ne kadar süreyle çalışacağı belirlenmiş olmalıdır.

Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancının sahip olması gereken kriterleri karşılayabiliyor olması beklenir. Kriterlerin karşılanması halinde, çalışma izni alınabileceği anlamını çıkarılmamalıdır. Bahsedilen kriterler, başvuru yapılabilmesini teminen gereklidir. Çalışma izni verilip verilmeyeceği bakanlık uzmanlarınca değerlendirilecek olup; iş piyasasındaki durum, ekonomik konjonktür, işverenin mali yapısı, istihdama katkısı ve yabancı için yapılacak güvenlik soruşturması gibi birçok değişkene bağlıdır.

Bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız  transtürk danışmanlık hizmetlerine başvurabilirsiniz.

suriyeli

Syrian Kurds carry belongings as they cross the border between Syria and Turkey near the southeastern town of Suruc in Sanliurfa province, on September 20, 2014.  Tens of thousands of Syrian Kurds flooded into Turkey on Saturday, fleeing an onslaught by the jihadist Islamic State group that prompted an appeal for international intervention. AFP PHOTO/BULENT KILICBULENT KILIC/AFP/Getty Images

Geçici Koruma Yabancı Kimlik No

Kayıt işlemini tamamlayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler www.goc.gov.tr web adresinin anasayfasında yer alan “GEÇİCİ KORUMA YABANCI KİMLİK NO” sekmesinden giriş yaparak “Geçici Koruma Kimlik Belgesi/Yabancı Tanıtma Belgesinde” yer alan ve 98 ile başlayan “ŞAHIS NUMARASI” ile herhangi bir bedel talep edilmeksizin “YABANCI KİMLİK NUMARASINA” erişebileceklerdir.

toplanti

“Yabancıların Türkiye’deki İkamet İzinleri” Konulu Toplantı Düzenlendi

“Yabancıların Türkiye’deki İkamet İzinleri Toplantısı”, ülkemizde en fazla ikamet izni verilen 36 ülkenin Türkiye’deki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra, Göç İdaresi Genel Müdürü Sayın Atilla TOROS, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Salih BIÇAK, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Abdullah DEMİR,  Yabancılar Dairesi Başkanı Sayın Aydoğan ASAR ve Göç Uzman Yardımcılarının katılımıyla 9 Şubat 2015 tarihinde HiltonSA Otel’de gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürü Sayın Atilla TOROS ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Abdullah DEMİR’ in açılış konuşmalarıyla başlayan ve iki bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde, Yabancılar Dairesi Başkanı Sayın Aydoğan ASAR tarafından “Türkiye’deki ikamet izinleri” konusunda misyon temsilcilerini bilgilendirmeye yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Misyon temsilcilerince ikamet izinleri konusunda yöneltilen soruların cevaplandığı ikinci bölümün akabinde toplantı sona erdi.

ikamet-izni

İkamet İzinlerinde Yeni Dönem

“İkamet İzni Başvurularında Göç-Net ile Yeni Dönem” konulu toplantı düzenlendi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan toplantıya, Göç İdaresi Genel Müdürü Sayın Atilla TOROS, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Türkiye’de en çok vatandaşı ikamet eden 52 ülkenin misyon temsilcileri ve en çok ikamet başvurusu alınan İstanbul, Antalya, Aydın ve Hatay illerinden 15 ilçe kaymakamı katıldı.
Göç İdaresi Genel Müdürü Sayın Atilla TOROS  toplantıda yaptığı konuşmada, Göç İdaresi’nin 18 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla 81 ilde, İl Göç İdaresi Müdürlükleri vasıtasıyla hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Yeni kurulmuş bir kurumun, kendi bilişim sistemini sıfırdan oluşturmasının önemine değinen TOROS, “Göç-Net aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bağlantı kurulacağını, ülkemize yasal yollarla gelmek isteyen yabancılar için işlemlerin daha pratik yollarla nihayete erdirileceğini ifade etti.
2014 yılında, düzenli göç yönetimi başlığı altında 200 bin yabancıya ikamet izni verildiğini ve Türkiye’de yaklaşık 400 bin ikamet izinli göçmen bulunduğunu belirten Genel Müdür ikamet iznine ilk defa başvuracaklar ile ikamet izni türleri arasında geçiş yapacaklar için merkezi randevu sistemi; mevcut ikamet izni türü değişmeksizin sadece ikamet iznini uzatacaklar için ise e-uzatma sistemi geliştirildiğini ifade etti.
Sayın Atilla TOROS’un konuşmalarının ardından yapılan sunumlarda, yeni dönemde ikamet izinlerine ilişkin iş ve işlemlerin internet üzerinden yapılması ve yabancıların daha kaliteli ve hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmesi için geliştirilen yeni sistem  hakkında kapsamlı bilgiler verildi.
Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

suriye-izin

Suriyelilere “Yabancı Kimlik Numarası” Verilmesine İlişkin Duyuru

Son günlerde bazı basın-yayın organlarında, ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan 300.000 Suriyeliye “Yabancı Kimlik Numarası” verilemediği, bu durumun ise sağlık hizmetlerine erişimde aksaklıklara neden olduğuna yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar neticesinde, söz konusu 300.000 Suriyeli yabancıya 99 ile başlayan “Yabancı Kimlik Numarası” tahsis edilmiştir.

Kendilerine Yabancı Kimlik Numarası tahsis edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, www.goc.gov.tr web adresinin ana sayfasında yer alan “Geçici Koruma Yabancı Kimlik No” sekmesinden giriş yaparak “Geçici Koruma Kimlik Belgesi/Yabancı Tanıtma Belgesinde” yer alan ve 98 ile başlayan “Şahıs Numarası” ile herhangi bir bedel talep edilmeksizin “Yabancı Kimlik Numarasına” erişebileceklerdir.