İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Üniversitelerde İkamet Verdi

calisma-izni

Üniversite sayısı ve yabancı öğrenci sayısı bakımından ilk sıralarda yer alan İstanbul’da, İl Göç İdaresi Müdürlüğü  yetkilileri üniversitelerle iş birliği yapmaya devam ediyor. İşbirliği kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü uzmanları yabancı öğrencilerin ikamet işlemlerini üniversitede gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda yapılan ziyaretlerde iki aylık bir sürede elli üniversitede yaklaşık 12 bin yabancı öğrenciye yabancı öğrenci ikamet izni verildi.
Yapılan işlemler sonucunda hem İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki yoğunluk azaltılmış hem de verilen hizmet bizzat hizmet alanların kapısına götürülmüş oldu. Yapılan işbirliğinden bütün üniversitelerin memnuniyet duyduğu belirtildi.

Yabancı Personel Çalışma İzni

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere ve ilk seferde en fazla bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

Çalışma izin belgesi, pasaport veya sürücü belgesi gibi önceden alınan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılan bir belge değildir. Çalışma izni alınabilmesi için, işveren ve çalışacak olan yabancının müşterek müracaatları gerekir. Yabancının hangi işletmede, hangi görevde çalışacağı, ne kadar maaş alacağı ve ne kadar süreyle çalışacağı belirlenmiş olmalıdır.

Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancının sahip olması gereken kriterleri karşılayabiliyor olması beklenir. Kriterlerin karşılanması halinde, çalışma izni alınabileceği anlamını çıkarılmamalıdır. Bahsedilen kriterler, başvuru yapılabilmesini teminen gereklidir. Çalışma izni verilip verilmeyeceği bakanlık uzmanlarınca değerlendirilecek olup; iş piyasasındaki durum, ekonomik konjonktür, işverenin mali yapısı, istihdama katkısı ve yabancı için yapılacak güvenlik soruşturması gibi birçok değişkene bağlıdır.

Bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız  transtürk danışmanlık hizmetlerine başvurabilirsiniz.

suriyeli