Vatandaşlık Hizmetleri

Türkiye’de belli bir süre ikamet ettikten sonra belirli şartları sağlayan yabancılar vatandaşlık başvurusu yapma hakkı kazanmaktadırlar. Başvuru süreci uzmanlık gerektirdiğin işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılması önem arz etmektedir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre vatandaşlığa alınmak isteyen yabancılar, aşağıda belirtilen niteliklerin hepsini haiz iseler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler. Ancak bu şartları tamamen taşımış olmak vatandaşlığa alınmak için başvuran kişiye kesin bir hak tanımaz. Zira Devletin egemenlik hakkını ilgilendirdiğinden yabancının vatandaşlığa alınıp alınmaması Bakanlar Kurulu’nun takdirine bağlıdır.

Vatandaşlık belgesi alabilmek için gereken koşullar

⦁ 18 yaşından büyük olmak. (Reşit olmak)

⦁ Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye’de (5) beş yıl ikamet etmiş olmak. Bundan kasıt, beş yıl içinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında bulunmamaktır.

⦁ Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini, taşınmaz mal edinmek, evlenme, ticaret ve iş merkezini başka memleketten Türkiye’ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranışlarla belgelemek.

⦁ İyi ahlak sahibi olmak.

⦁ Sağlıklı olmak.

⦁ Türkçeyi en az meramını anlatacak kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak.

⦁ İyi bir gelire veya mesleğe sahip olmak.

Bu nitelikleri haiz olan ve vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin başvuru işlemlerini hatasız yürütmesi gerekmektedir.

Vatandaşlık işlemleriniz için uzman danışmanlarımıza başvurabilirsiniz.